top of page

蕨醒生態-R系列-遺跡
R系列-遺跡-2800 
課程時間 2~2.5h 每堂課上限6人
(含製作材料.植物.教材.訂製蓋子.提袋)
不包含燈具
--------------------------------
以下作品皆可訂製成品
台北免運/新北另計(實報實銷)
---------------------------------

如有意願購買請聯絡我們:

臉書私訊 

line私訊 

bottom of page